تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1623 lesson 15

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

. durable . favor . gain . generate . halt . handle . harbor . harmful . insignificant . mysterious . perilous . postpone . promote . reject . substantial

durable adj. something that lasts a long time

n. durability * time during which something lasts

n. duration Syn. sturdy It was a durable refrigerator, but it finally broke. The durability of tires is a key factor in determining their quality.

favor v. to prefer

adv. favorably * advantageous adj. favorable adj. favorite Syn. support

n. favor The supervisor favored the first of the two plans. The weather was favorable for the contest.

gain n. to obtain something needed or useful; to adj. gainful increase the amount of something

n. gain Syn. attain He gained a lot of experience working as a volunteer. His gain in knowledge was impressive.

generate v. to produce adj. generated Syn. create

n. generation

n. generator The appearance of the dance troupe generated a lot of excitement. The generator provides power to the building during a blackout.

halt v. to stop or discontinue adv. haltingly Syn. stop adj. halting

n. halt Bus service to the city was halted due to poor road conditions. The supervisor put a halt to the tardiness of the employees.

handle v. to deal with or control

n. handle Syn. manage They handled themselves very well given the circumstances. They president's handling of the crisis was widely applauded.

harborv. to give protection; not to express a desire or opinion, usually bad Syn. shelter

He harbors ill feelings for her.
They harbored the political refugee in their home.

harmful adj. something that causes pain or damage adv. harmfully Syn. unhealthy

v. hair

n. harm

Excessive radiation is harmful to the body. Bleach harms certain fabrics.

insignificant adj. not important; of little value adv. insignificantly Syn. Meaningless

n. insignificance

The amount of rainfall this summer has been insignificantly.
The insignificance of his comment became apparent with the passing of time.

mysterious adj. not easily understood or figured out adv. mysteriously Syn. baffling

n. mystery

n. mysteriousness

He had a mysterious effect on everyone who heard him speak. The man's disappearance was a mystery.

perilous adj. threatening or risky; harmful adv. perilously Syn. Dangerous

n. peril

It is perilous to exceed the speed limit. There are ample perils in the sport of mountain climbing.

postponev. reschedule at a later time; put off

n. postponement Syn. delay The teacher postponed the lab experiment. The postponement of the fight for three hours was unavoidable.

promotev. to encourage or advertise; to elevate in

n. promoter rank or grade

n. promotion Syn. boost Many nations promote tourism to lure foreign currency. The customers responded favorably to the half-price promotion.

rejectv. to refuse

n. rejection Syn. refuse

The insurance company rejected the claim. The rejection of his work was difficult for him to understand.

substantial adj. important; strongly made; of value adv. substantial Syn. significant adj. substantive

The discovery of a vaccine for smallpox was a substantial medical achievement. This substantive article will change your opinion of rock music.

MATCHING

Choose the synonym.

1.favor

(A) manage

(B)support

(C)feign (D)conform

2.halt

(A) evaporate

(B)avoid

(C)defy(D)stop

3.postpone

(A) attain

(B)delay

(C)harbor (D)elude

4.durable

(A) ample

(B)crucial

(C)dominant (D)sturdy

5.create

(A) generate

(B)gain

(C)release (D)solve

6. substantial

(A) haphazard

(B) diverse

(C) significant

(D) perilous

7. promote

(A) shelter

(B) boost

(C) harm

(D) face

8. mysterious

(A) unhealthy

(B) dangerous

(C) dramatic

(D) baffling

9. insignificant

(A) meaningless

(B) rudimentary

(C) vigorous

(D) spacious

10. refuse

(A) recover

(B) exhaust

(C) reject

(D) withstand

TEST QUESTIONS

Choose the word or phrase that is closest in meaning to the underlined word or phrase.

1. Lindbergh’s flight across the Atlantic was extremely perilous.

(A) Exhausting

(B)Expensive

(C)Dangerous (D)Effective

2. Some toxic contaminants in urban water supplies have been found to occur in harmful amounts.

(A) Substantial

(B)Unhealthy

(C)Insignificant (D)Mysterious

3. Presumably desolate desert and tundra areas actually harbor many forms of life.

(A) Favor

(B)Halt

(C)Generate (D)Shelter

4. Modern commercial practice relies to a growing extent on arbitration to handle disputes.

(A) Avoid

(B)Manage

(C)Postpone (D)Intensify

5. Martin Luther King gained recognition for his use of nonviolent methods.

(A) Earned

(B)Rejected

(C)Enhanced (D)Promoted

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :