تبلیغات
خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک - 1639 answerd question

خواندنی ها+برق، قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر، مهندسی پزشکی، ابزار دقیق، الکتروتکنیک، هوش مصنوعی، آی تیIT(فناوری اطلاعات)، مکاترونیک، رباتیک، فتونیک، فیزیک

دایره المعارف برق(اطلاعات عمومی برق)

ANSWERS TO EXERCISES

LESSON 1

MATCHING TEST QUESTIONS

1.A 2.A 3.C 4.A5.C 1.D 2.C 3.B 4.A 5.A

6.C 7.D 8.B 9.D 10.B

LESSON 2

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.A 3.D 4.B 5.C 1.D 2.B 3.A 4.A 5.C

6.B 7.A 8.C 9.C 10.D

LESSON 3

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 1.B 2.A 3.B 4.A 5.B

6.B 7.A 8.D 9.C 10.D

LESSON 4

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.B 3.A 4.D 5.A 1,A 2.B 3.A 4.A 5.A

6.B 7.A 8.D 9.A 10.D

LESSON 5

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 1.D 2.D 3.A 4.B 5.C

6.B 7.D 8.A 9.B 10.C

LESSON 6

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 1.D 2.B 3.C 4.A 5.B

6.B 7.B 8.A 9.D 10.A

LESSON 7

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.U 3.A 4.C 5.C 1.A 2.A 3.B 4.D 5.A

6.A 7.B 8.B 9.C 10.A

LESSON 8

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.D 3.D 4.A 5.B 1.A 2.C 3.A 4.B 5.B

6.B 7.A 8.C 9.A 10.D

LESSON 9

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.D 3.A 4.B 5.A 1.A 2.A3.C 4.C 5.B

6.D 7.B 8.A 9.A 10.D

LESSON 10

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.B 3.A 4.D 5.A 1.D 2.D 3.B 4.A 5.A

6.C 7.A 8.C 9.C 10.D

LESSON 11

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.A 3.B 4.B 5.D 1.C 2.B 3.D 4.C 5.A

6.A 7.A 8.D 9.C 10.C

LESSON 12

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.C 3.D 4.A 5.B 1.D 2.D 3.C 4.B 5.B

6.A 7.D 8.B 9.A 10.A

LESSON 13

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C 1.D 2.A 3.A 4.C 5.D

6.B 7.C 8.B 9.D 10.A

LESSON 14

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.D 3.A 4.B 5.A 1.A 2.C 3.D 4.B 5.A

6.A 7.D 8.D 9.D 10.A

LESSON 15

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.D 3.B 4.D 5.A 1.C 2.B 3.D 4.B 5.A

6.C 7.B 8.D 9.A 10.C

LESSON 16

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.C 3.A 4.B 5.B 1.C 2.C 3.A 4.C 5.A

6.D 7.B 8.D 9.B 10.B

LESSON 17

MATCHING TEST QUESTIONS

1.A 2.B 3.A 4.A 5.D 1.C 2.B 3.A 4.D 5.C

6.B 7.D 8.A 9.A 10.B

LESSON 18

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 1.C 2.B 3.A 4.A 5.C

6.B 7.B 8.A 9.B 10.C

LESSON 19

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.C 3.A 4.A 5.A 1.B 2.A 3.B 4.D 5.D

6.D 7.C 8.C 9.C 10.D

LESSON 20

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.D 3.B 4.C 5.A 1.A 2.A 3.B 4.B 5.C

6.C 7.A 8.D 9.A 10.B

LESSON 21

MATCHING TEST QUESTIONS

1.A 2.D 3.B 4.B 5.D 1.B 2.A 3.D 4.C 5.A

6.B 7.C 8.D 9.C 10.B

LESSON 22

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.D 3.C 4.B 5.A 1.A 2.C 3.A 4.B 5.A

6.D 7.B 8.A 9.C 10.D

LESSON 23

MATCHING TEST QUESTIONS

1 .D 2.C 3.C 4.B 5.B 1.B 2.A 3.C 4.C 5.D

6.D 7.A 8.A 9.C 10.C

LESSON 24

MATCHING TEST QUESTIONS

1.B 2.D 3.A 4.A 5.C 1.C 2.D 3.B 4.D 5.C

6.C 7.A 8.C 9.A 10.D

LESSON 25

MATCHING TEST QUESTIONS

1.A 2.A 3.D 4.B 5.C 1.D 2.B 3.A 4.A 5.D

6.A 7.B 8.C 9.B 10.D

LESSON 26

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 1.A 2.D3.C 4.D 5.B

6.B 7.B 8.A 9.C 10.B

LESSON 27

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 1.C 2.A 3.B 4.B 5.A

6.C 7.A 8.D 9.A 10.C

LESSON 28

MATCHING TEST QUESTIONS

1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 1.D 2.A 3.C 4.A 5.C

6.A 7.C 8.D 9.B 10.C

LESSON 29

MATCHING TEST QUESTIONS

1.C 2.A 3.B 4.B 5.A 1.B 2.C 3.D 4.D 5.A

6.A 7.A 8.B 9.C 10.C

LESSON 30

MATCHING TEST QUESTIONS

1 .C 2.C 3.C 4.A 5.D 1.B 2.A 3.C 4.A 5.C

6.B 7.B 8.A 9.B 10.C

صفحات جانبی

نظرسنجی

  لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :